1 Ramazan ŞANIVAR Başkan ramazansanivar@gmail.com

2 Mustafa BAŞKAN Başkan Yrd. mustafabaskan01@gmail.com

3 Soner KAN Yazman kansoner@gmail.com

4 A.Ceyhun ÖZGÖNÜL Üye ceyhunozgonul@gmail.com

5 Mehmet AKA Üye akamehmet@gmail.com

6 Serkan ŞENYÜREK Üye serkansenyurek99@gmail.com

7 Utku SAĞILIR Üye utkusagilir01@gmail.com