ÇUKUROVA GAZETECİLER CEMİYETİ;

İnsan haklarının korunduğu, özgürlükçü ve çoğulcu demokrasi kurallarının işlediği, milli, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti anlayışı çerçevesinde, düşünce, iletişim ve basın özgürlüğünün Türkiye’de tam olarak gerçekleşmesini sağlamak; Ülke genelinde gazete, dergi, radyo, televizyon gibi yazılı, işitsel, görsel, elektronik iletişim ve internet alanlarını kapsayan gazetecilik mesleğinin; geleneklerini, ahlak ve ilkelerini korumak, basın ve yayın organlarında gazetecilik niteliğindeki görevlerde çalışanları bir araya toplamak, mesleki ve sosyal haklarını korumak, geliştirmek ve geliştirmesine yardımcı olmak, mesleğin toplum içindeki değerini artırıcı önlemler almak, meslek onuru ve saygınlığıyla bağdaşmayan davranışlara karşı çıkmak, bunu yaparken de bir kamu kurumu sorumluluğuyla toplumun tüm bireylerinin sosyal ve kültürel yönden gelişmesine katkıda bulunmak, gerektiğinde devletin ilgili kurumları gibi, tüm yurttaşlara ve ülkeye yarar getirecek türde kamu hizmet ve etkinliklerini gerçekleştirmek amacıyla,

Çukurova Gazeteciler Cemiyeti 2908 sayılı yasaya göre şu kişiler tarafından kurulmuştur:

1 Erdoğan VAROL
2 Mehmet YAPICI
3 Bilal TİPİ
4 A.Vahap ÜNKAT
5 Kurtar ÇAKIN
6 Ergin GÖZET
7 Abdullah BULCA

1975 yılında kurulan Çukurova Gazeteciler Cemiyeti’nin kurucu üye listesi aşağıdadır:

1.Abdulvahap ÜNKAT
2. Ayhan ÖZDEMİR (x)
3. Ali HOŞFİKİRER (x)
4. Alaettin KUTLU
5. Aytaç PEKKOÇAK (x)
6. Aydın Remzi YÜREĞİR (x)
7. Abdullah BULCA
8. Abdulhamit DESTE
9. Bilal TİPİ 

10. Çetin Remzi YÜREĞİR

11. Çoban YURTÇU (x)
12. Durukan GÜNGÖR (x)
13. Fevzi DİNÇ (x) 

14. Erol KARATAŞ
15. Erol İLPARS (x)
16. Ergün GÖZÜYEŞİL (x)
17. Erdoğan VAROL

18. Enver ÖZELSANCAK
19. G.Muzaffer BAL
20. İbrahim GEVEN

21. İskender AYVALIK
22. Kurtar ÇAKIN
23. Nihat AKIN (x) 

24. Nevzat UÇAK
25. Musa ALKAN
26. Mehmet YAPICI
27. Mehmet MERCAN (x)

28. Mehmet DALMAZ (x)
29. Mehmet ULAKÇI
30. Özkan GÜR (x)

31. Orhan İzzet KALKAN
32. Oğuz BAYTOK
33. Osman YEREŞEN
34. Refik Kemal ŞÖLEN (x)
35. Semai GÜRBÜZ (x)
36. Semir YALÇIN
37. Selahattin SOYDAN (x)
38. Yalçın Remzi YÜREĞİR (x)
39. Yunus AKGÜNLER (x)

Kurucu üyeler tarafından seçilen ve Çoban Yurtçu’nun başkanlığında oluşanilk yönetim kurulu üye listesi aşağıda gösterilmiştir:

1 Çoban YURTÇU
2 Aydın Remzi YÜREĞİR
3 İskender AYVALIK
4 Erol KARATAŞ
5 Refik K.ŞÖLEN
6 Nihat AKIN
7 G.Muzaffer BAL

15 Nisan 1975 yılında, geçici olarak ikamet ettiği Atatürk Cad. Uğurlu Pasajı K.1 No.108 ADANA adresinde kurulan ÇUKUROVA GAZETECİLER CEMİYETİ, Bakanlar Kurulu’nun 15.11.1993 Tarih ve 93/5020 sayılı kararı ile kamu yararına çalışan dernek statüsünü elde etmiştir.

230 üyesi bulunan Çukurova Gazeteciler Cemiyeti, ülkemizde ilk kez uygulanan BASIN PROTOKOL LİSTESİ’ni yürürlüğe geçirerek, düzenli ve ilkeli yayın yapan gazetelerin listesini oluşturmuş olup, bu amaçla da; ÖZDENETİM DİVANI oluşturularak, mesleki disiplini sağlamaya yönelik adım atmıştır.

Bünyesinde faaliyet gösteren TÜRK SANAT MÜZİĞİ Korosu ile de milli bayramlarda ve özel günlerde verdiği konserlerle de halkımıza yönelik sosyal faaliyetlerde de bulunmaktadır.

Bu arada sportif faaliyetlere yönelik destekte de bulunan Çukurova Gazeteciler Cemiyeti, geleneksel olarak düzenlenen Bekir Kara Salon Futbol Turnuvası’nın yanısıra Türkiye Bayanlar Basketbol 1.Ligi’nde yeralan takımlarımızın yanısıra Avrupa liglerinde mücadele eden takımların da katıldığı Botaş Cup Basketbol Turnuvası’nın organizasyonu içerisinde yeralmaktadır.

1993 yılında ülkemizin en üst düzey yöneticileri olan Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Siyasi Parti genel başkanlarının da katıldığı, YEREL BASIN KURULTAYI düzenleyerek, bu konuda bir ilki gerçekleştirmiş, bu kurultayın sonuç bildirimi ve kurultayda yapılan konuşmaları içeren, her gazetecinin başvurmak isteyebileceği meslekiçi sorunların ele alındığı kitaplar yayınlamıştır.

Ayrıca; zaman zaman Gazeteciler Federasyonu ve yabancı meslek kuruluşları ile birlikte meslekiçi eğitim seminerleri düzenlemiş, yerel basının gelişmesini sağlamaya yönelik çalışmalara imza atmıştır.

Yerel basının sorunlarıyla ilgili olarak gerek resmi ilanların kısıtlanmak istenmesi ve gerekse de 212 sayılı yasayla kazanılmış olan yıpranma payının kaldırılmasına karşı tepki geliştirip, çeşitli eylem biçimleriyle mesleki kazanımların korunması için çaba göstermiştir.

Ülkemiz ve bölgemizin siyasi, ekonomik, kültürel ve sportif gelişimlerinde de gerekli duyarlılığı gösteren Cemiyetimiz, sivil toplum örgütleriyle birlikte hareket ederek, Cemiyetimizin toplantı salonunu bu tür faaliyetler için açarak, gerekli duyarlılığı ve dinamizmi göstermiştir.

Toplumun tüm kesimleri tarafından bilinen ve resmi ziyaretler sırasında programa dahil edilen Çukurova Gazeteciler Cemiyeti bir çok cumhurbaşkanı, başbakan, kabine üyeleri, siyasi parti liderleri, bürokratlar ve sivil toplum kuruluşlarının başkan ve temsilcilerine evsahipliği yapmıştır.

Ülkemizdeki ‘Kamu Yararına Çalışan Dernekler Statüsü’nde bulunan 5 gazeteciler cemiyetinden biri olan Çukurova Gazeteciler Cemiyeti, bölgemizdeki basın çalışanlarının üye olduğu mesleki birlik olarak, meslekiçi dayanışmanın sağlanması, sorunlarının çözümü ve yerel ve merkezi yönetimlerle işbirliğinin sağlanması konusunda çalışmalar yapmaktadır.

Dini ve milli bayramlarda ÇUKUROVA BAYRAM ve ÇUKUROVA POSTASI Gazetelerini yayınlayan Çukurova Gazeteciler Cemiyeti, 5 personeli ve Gazeteci Mustafa Gümüşdamla Caddesi Öğretmenler Sitesi B Blok Asma Kat Seyhan adresinde bulunan kendi mülkündemi hizmet binasında faaliyet göstermektedir.

Cafer ESENDEMİR başkanlığında Çukurova Gazeteciler Cemiyeti’nin yönetim kurulunda şu isimler yeralmaktadır:

2. Başkan Sait Güleç

Genel Sekreter Ömer Üney,

Mali Sekreter Sabit Özkeser

Halil Akılevi, Arif Basri Baş, Mutlu Mete, Yusuf Baştuğ, Aliye Gültekin