ÇUKUROVA GAZETECİLER CEMİYETİ

1975 yılında geçici başkan Çoban Yurtçu’nun başkanlığında  kurulmuş olup, Bakanlar Kurulu’nun 15.11.1993 Tarih ve 93/5020 sayılı kararı ile kamu yararına çalışan dernek statüsünü elde etmiştir. Ülkemizdeki ‘Kamu Yararına Çalışan Dernekler Statüsü’nde bulunan 5 gazeteciler cemiyetinden biri olan Çukurova Gazeteciler Cemiyeti, bölgemizdeki basın çalışanlarının üye olduğu mesleki birlik olarak, meslekiçi dayanışmanın sağlanması, sorunlarının çözümü ve yerel ve merkezi yönetimlerle işbirliğinin sağlanması konusunda çalışmalar yapmaktadır.

Başkanlar ve Dönemleri

Çoban Yurtçu (Kurucu – Başkan)

Dönemi 1975 – 1977

Erdoğan VAROL

Dönemi 1977 – 1987

Kurtar ÇAKIN

Dönemi 1987-1990

Çetin YİĞENOĞLU

Dönemi 1990-1993

Taner ÜNAL

Dönemi 1993-1999

Kurtar ÇAKIN

Dönemi 1999-2003

Cafer ESENDEMİR

Dönemi 2003- …………..